Porady

Ściany z keramzytu

Keramzyt to lekkie i sztuczne kruszywo budowlane, wypalane z gliny ilastej, w temperaturze ok 1150°C. Posiada dobre parametry izolacji cieplnej.Używany jest do produkcji lekkich betonów, zapraw ciepłochronnych, wyrobu pustaków ściennych i stropowych oraz innych elementów wielko i drobnowymiarowych, jako materiał izolacyjny i wykonywania drenaży.

alfa_1_1_keram_dziel.jpg

Keramzyt to lekkie i sztuczne kruszywo budowlane, wypalane zgliny ilastej w temperaturze ok 1150°C. Posiada dobre parametryizolacji cieplnej.
Używany jest do produkcji lekkich betonów, zapraw ciepłochronnych,wyrobu pustaków ściennych i stropowych oraz innych elementówwielko i drobnowymiarowych, jako materiał izolacyjny i dowykonywania drenaży.

Cechy wyrobu elementów ściennych z keramzytobetonu:
Wyroby posiadają :
o Dobre właściwości termoizolacyjne
o Dobre właściwości termoregulacyjne
o Dobrą izolacyjność akustyczną
o Stabilne wymiary
o Dobrą odporność na mróz
o Odporność na wilgoć
o Wysoką ognioodporność
o Odporność biologiczną: uniemożliwiającą rozwój grzybów ipleśni
Ponadto jest :
o Łatwy w obróbce mechanicznej i ręcznej
o Łatwy w łączeniu na pióro-wpust (pustak Alfa i Optiroc Termo24)
o Przyjazny dla środowiska naturalnego

Bloczek fundamentowy Optiroc wykonany zmieszanki keramzytu frakcji 0 -10 mm, piasku i cementu,przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowaniaOptiroc Blok. Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotnei ochrony środowiska..
Zastosowania
Bloczek fundamentowy Optiroc można stosować jako elementkonstrukcyjny w:
o Budownictwie jednorodzinnym
o Budownictwie użyteczności publicznej
o Budownictwie innych obiektów m.in. garaże, przechowalnie,chlewnie, obory itp.
Jako:
o Ściany fundamentowych i piwnicznych
o Ściany warstwowe i osłonowe
o Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe

Pustak keramzytobetonowy Alfa 1/1wykonany z mieszanki keramzytu frakcji 0-4 mm, 4-10 mm icementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian. Wyrób spełniawymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Zastosowania
Pustak Alfa 1/1 keramzyt. można stosować jako element konstrukcyjnyw budownictwie do 2,5 kondygnacji, a w szczególności w:
o Budownictwie jednorodzinnym
o Budownictwie użyteczności publicznej
o Budownictwie innych obiektów m.in. garaże, przechowalnie, oboryitp.
Jako:
o Ściany warstwowe zewnętrzne nośne (do 2,5 kondygnacji)
o Ściany warstwowe i osłonowe
o Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe

Pustak keramzytobetonowy Optiroc Termo 24 wykonany zmieszanki keramzytu frakcji 0-4 mm, 4-10 mm i cementu, przeznaczonyjest do wznoszenia ścian w systemie budowania Optiroc Blok. Wyróbspełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
Zastosowania
Pustak Optiroc Termo 24 można stosować jako element konstrukcyjny wbudownictwie do 3 kondygnacji, a w szczególności w:
o Budownictwie jednorodzinnym
o Budownictwie użyteczności publicznej
o Budownictwie innych obiektów m.in. garaże, przechowalnie, oboryitp.
Jako:
o Ściany warstwowe zewnętrzne nośne (do 3 kondygnacji)
o Ściany warstwowe i osłonowe
o Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe

Aktualne informacje na temat stosowania w.w. elementów oraz oinnych naszych produktach na www.betard.pl oraz z działach sprzedażyBetard-u.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...